Avatar

HỆ THỐNG BÁN KEY CYBER HUNTER VIP TỰ ĐỘNG !!

THÔNG TIN VỀ PV CYBER HUNTER VIP - ABOUT INFO PV CYBER HUNTER VIP

 
- Bảng giá thuê hiện tại: 20k/24h, 100k/7 ngày, 250k/30 ngày, 2000k /1 Năm
- Cơ chế tính giờ thuê: Khi thuê chưa nhập KEY vào hack thời gian sẽ không tính, sau khi nhập key vào thời gian sẽ bị trừ dần cho đến hết không ngưng lại được. Tiền thuê còn dư sẽ không bị mất cho nên nạp xong để đó thuê từ từ vẫn được !!

- SUPPORT PAYMENT PAYPAL (CLICK PAYPAL) OR YOU CAN BUY VIETTEL CARD (CLICK BUY VIETTEL CARD ONLINE)

 

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP - LOGIN INFOMATION

 
ĐĂNG NHẬP - LOGIN
ĐĂNG KÍ - REGISTER